Trả lời câu hỏi "Mình thích gì? Cái mình giỏi? Nghề nào có thể kiếm ra tiền?", học sinh sẽ chọn hướng đi nghề nghiệp đúng đắn nhất.