KẾ HOACH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

 

Số: 36/KH-HTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2018-2019

 Căn cứ hế hoạch số 31/KH-SGDĐT ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019; Trường THPT Tân Yên số 2 xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau.                            

1- Kế hoạch tuyển:

- Số lớp : 13 lớp.

- Số học sinh: 520 học sinh.

2. Phương thức tuyển sinh, môn thi

Phương thức: Thực hiện thi tuyển.

Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Hình thức thi: Thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh có nội dung thi về kỹ năng nghe.

3. Ngày thi và lịch thi

 

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giở phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu tính giờ làm bài

05/6/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 45

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 25

14 giờ 30

06/6/2018

Sáng

Toán

120 phút

07 giờ 45

07 giờ 55

08 giờ 00

 

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11.

- Những học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trinh giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018 hoặc tốt nghiệp những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang) trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế đều được đăng ký dự tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

5. Hồ sơ tuyển sinh:

   Theo Điều 6 của Quy chế kèm theo Thông tư 11 và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm):

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh và dấu giáp lai của trường THCS) (nếu học sinh có đăng ký nguyện vọng 2 thì làm 02 phiếu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên (Con anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con bà mẹ Việt Nam anh hùng, con TB, BB hoặc những người được hưởng chế độ như thương bệnh binh, con dân tộc thiểu số, ...) ; khuyến khích (chứng nhận đạt giải trong các kì thi do Bộ GD-ĐT tổ chức, thi giữa các nước trong khu vực và quốc tế, Đạt giải nhất nhì, ba trong kì thi văn hoá lớp 9, thi VN, thể thao do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp Tỉnh tổ chức, chứng chỉ học nghề PT)

- Hai ảnh cỡ 4x6cm (có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và bỏ vào 1 bì thư, bên ngoài cũng ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

Trường hợp đặc biệt: giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, học bạ có thể nộp sau.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được để trong 01 túi Hồ sơ, bên ngoài ghi rõ học tên, ngày sinh và tên trường THCS học sinh tốt nghiệp.

6. Đăng ký nguyện vọng thi:

   - Mỗi thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Tân Yên số 2 được thêm nguyện vọng 2. Trong đó nguyện vọng 2 thí sinh chỉ được đăng ký trên địa bàn huyện, thành phố (theo hộ khẩu thường trú) theo vùng tuyển của nhà trường.

- Thời gian đăng ký dự thi: Nộp đơn đăng ký dự thi tại trường THPT Tân Yên số 2 từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018.

7. Tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 nếu có một trong các điều kiện sau đây:

Thí sinh có đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 11:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

8. Điểm ưu tiên, khuyến khích

a) Điểm ưu tiên

- Cộng 3 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây (có nhiều điều kiện cũng chỉ được cộng 3 điểm):

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giàm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đển ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Cộng 2 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây (có nhiều điều kiện cũng chỉ được cộng 2 điểm):

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Cộng 1 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây (có nhiều điều kiện cũng chỉ được cộng 1 điểm):

+ Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn.

b) Điểm khuyến khích: Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;

+ Loại khá: cộng 1,0 điểm;

+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

9. Cách tính điểm, xét trúng tuyển:

- Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10.

- Điểm xét tuyển = Điểm môn (Ngữ văn + Toán) X 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có)

- Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; trường họp lấy điểm xét tuyển cao hơn thì thiếu chỉ tiêu, lấy tiếp đến điểm thấp hơn liền kề thì thừa chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GDĐT xem xét, quyết định.

III. Tổ chức thực hiện

- Ban tuyển sinh: triển khai và tuyên truyền kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên; các nhà trường THCS trên địa bàn; phụ huynh và học sinh lớp 9 các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh.

- Ban hồ sơ: thu hồ sơ của thí sinh theo đúng thời gian trong kế hoạch, .

- Tổ chức thi tuyển sinh theo đúng quy chế.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông của trường THPT Tân Yên số 2 năm học 2018-2019. Đề nghị các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường triển khai thực hiên nghiêm túc; các trường THCS trên địa bàn có thí sinh dự thi vào nhà trường triển khai kế hoạch và phối hợp thực hiện sao cho học sinh dự thi được thuận lợi.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c)

- CB, GV, NV nhà trường (t/h);

- Các trường THCS (p/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Hữu Tân

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 50
Tháng 06 : 33.835.782
Năm 2022 : 33.847.891