Trường THPT Tân Yên số 2 tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017