Lượt xem: 107

Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trọng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Thông tin tài liệu

Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trọng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang