Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

                       

Thực hiện công văn số 409/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở GD&ĐT Bắc Giang, ngày 9 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn các kỳ xét và tuyển sinh năm 2021.

Trường THPT Tân Yên số 2 thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 như sau:

1- Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Số lớp : 13 lớp.

- Số học sinh: 520 học sinh.

2. Phương thức, hình thức tuyển sinh

2.1. Phương thức:

Phương thức tuyển sinh: thi tuyển 04 môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và Giáo dục công dân. Trường hợp trường có số thí sinh đăng ký tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu giao thì căn cứ tình hình thực tế Sở GD&ĐT xem xét và quyết định phương thức tuyển sinh.

2.2. Hình thức thi

- Môn Ngữ văn: thi tự luận, thí sinh làm trên giấy thi.

- Môn Toán: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút; hết thời gian 40 phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 128 phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.

- Môn tiếng Anh: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 45 phút; hết thời gian 45 phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 68 phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.

Lưu ý: thí sinh làm xong phần thi trắc nghiệm trước thời gian quy định được làm tiếp phần thi tự luận.

- Môn Giáo dục công dân: thi trắc nghiệm, thí sinh làm trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

 

3. Ngày thi và lịch thi

Ngày thi

Buổi

thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu tính giờ làm bài

03/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 50

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

14 giờ 10

04/6/2021

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 50

07 giờ 55

08 giờ 00

GDCD

60 phút

09 giờ 20

09 giờ 25

09 giờ 30

 

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 03.

- Những học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trinh giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2020-2021 hoặc tốt nghiệp những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang) trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh:

5.1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (thí sinh có nguyện vọng 2 làm và nộp 02 phiếu; phiếu đăng ký dự thi nhận miễn phí tại trường THPT Tân Yên số 2 từ 10/5).

+ Giấy khai sinh (bản photocopy không cần công chứng);

+ Bản photo công chứng giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có);

+ Giấy xác nhận do ƯBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước – thí sinh tự do) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật;

+ 01 ảnh mầu 4x6 được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS nơi thí sinh học để dán vào thẻ dự thi.

- Thời gian đăng ký dự thi: nộp đơn đăng ký dự thi tại trường THPT Tân Yên số 2 từ ngày 15/5/2021 đến ngày 19/5/2021 (trong giờ hành chính).

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được để trong 01 túi Hồ sơ, bên ngoài ghi rõ học tên, ngày sinh và tên trường THCS học sinh tốt nghiệp.

- Không nhận học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS của thí sinh khỉ đăng kỷ dự thi.

- Mỗi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự thi vào trường THPT Tân Yên số 2 được thêm nguyện vọng 2. Trong đó nguyện vọng 2 chỉ được đăng ký trường trên địa bàn huyện Tân Yên.

- Thí sinh chỉ được đăng ký ở một (01) trường NV1; nếu thí sinh đăng ký hai (02) trường cùng NV1 sẽ bị hủy kết quả thi.

 

5.2. Lệ phí tuyển sinh:

Dự kiến lệ phí tuyển sinh 165.000 đồng (khi có quyết định phê duyệt của Sở GD&ĐT nhà trường có thông báo chính thức).

6. Tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 nếu có một trong các điều kiện sau đây:

Thí sinh có đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 03:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

7. Điểm ưu tiên

7.1. Cộng 2 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giàm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đển ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

7.2. Cộng 1,5 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

7.3. Cộng 1 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số (theo giấy khai sinh);

+ Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn (phải phô tô sổ hộ khẩu).

Lưu ý: Nếu thí sinh có nhiều diện ưu tiên, thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

8. Cách tính điểm, xét trúng tuyển:

- Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10 và được tính hệ số 1.

- Điểm xét tuyển = Tổng điểm 4 bài thi (không có bài thi bị điểm 0) + Điểm ưu tiên (nếu có).

- Căn cứ vào số thí sinh được tuyển thẳng (nếu có), số thí sinh đăng ký NV1, số thí sinh đăng ký NV2 (nếu có), số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường và kết quả thi tuyển, Sở GD&ĐT duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển cho các trường bao gồm thí sinh được tuyển thẳng, thí sinh trúng tuyển NV1, thí sinh trúng tuyển NV2.

- Nguyên tắc: duyệt hết số học sinh được tuyển thẳng theo quy định, số chỉ tiêu còn lại theo kế hoạch lấy thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đủ chỉ tiêu.

- Các trường có thí sinh đăng ký NV2: Sở GD&ĐT tuyển không quá 10% chỉ tiêu tuyển sinh của trường và phải bảo đảm các điều kiện sau:

+ Chỉ tuyển các thí sinh đã đăng ký vào trường theo NV2 ghi trong Phiếu đăng ký dự thi và không trúng tuyển nguyện vọng khác (THPT Chuyên, PTDTNT, NV1);

+ Điểm tham gia dự tuyển theo NV2 phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của trường ít nhất 2.0 điểm;

+ Khi đã trúng tuyển NV2, thí sinh phải học tại trường trúng tuyển NV2 và không được phép chuyển đến các trường trên cùng địa bàn huyện, thành phố.

9. Tổ chức thực hiện

- Từ ngày 01/5/2021: triển khai và tuyên truyền kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; đến các nhà trường THCS, phụ huynh và học sinh lớp 9 trong huyện;

- Từ 15-19/5/2021: Thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tại trường THPT Tân Yên số 2; phối hợp với các trường để thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh;

- Ngày 21/5/2021 nộp dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi về sở GD&ĐT;

- Từ 14 giờ ngày 02/06/2021: Công bố danh sách phòng thi, phát thẻ cho thí sinh và tổ chức khai mạc kỳ thi;

- Ngày 3,4/6/2021: Thí sinh dự thi theo lịch;

- Ngày 15/6/2021: Công bố điểm trên Website của Sở GD&ĐT Bắc Giang;

- Từ 15-20/6/2021: Nhận hồ sơ đề nghị phúc khảo của thí sinh;

- Ngày 20/7/2021: Công bố điểm chuẩn;

- Từ ngày 01-05/8/2021: Thí sinh trúng tuyên nhập học

Đề nghị các trường THCS trên địa bàn có thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 phối hợp thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký dự thi của thí sinh.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi xin liên hệ:

Đ/c Dương Quang Lâm – Phó hiệu trưởng, ĐT 0963838365;

Đ/c Nguyễn Tiến Hợp – TKHĐ, ĐT: 0988838006.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Hữu Tân

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 37
Tháng 12 : 173
Năm 2021 : 31.294