THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ quyết định số 1248/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu phát triển GD&ĐT năm học 2020-2021; kế hoạch số 65/KH-SGDĐT ngày 30/10/2019 của Sở GD&ĐT về tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo; Công văn số 1625/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 về việc đồng ý giảm môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; công văn số 616/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2020;Căn cứ quyết định số 1248/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu phát triển GD&ĐT năm học 2020-2021; kế hoạch số 65/KH-SGDĐT ngày 30/10/2019 của Sở GD&ĐT về tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo; Công văn số 1625/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 về việc đồng ý giảm môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; công văn số 616/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2020;

Trường THPT Tân Yên số 2 thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 như sau:

1- Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Số lớp : 13 lớp.

- Số học sinh: 520 học sinh.

2. Phương thức, hình thức tuyên sinh, môn thi, nội dung thi

- Phương thức: thi tuyển 03 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Môn Ngữ văn: thi tự luận, thí sinh làm trên giấy thi.

- Môn Toán: kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút, hết thời gian 40 phút thí sinh nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, sau đó làm phần tự luận trên giấy thi.

- Môn Tiếng Anh: kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút, hết thời gian 40 phút thí sinh nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, sau đó làm phần tự luận trên giấy thi.

3. Ngày thi và lịch thi

Ngày thi

Buổi

thỉ

Môn thi

Thòi gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu tính giờ làm bài

16/7/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

07 giờ 35

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 05

14 giờ 10

14 giờ 15

17/7/2020

Sáng

Toán

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

07 giờ 35

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11.

- Những học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trinh giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2019-2020 hoặc tốt nghiệp những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang) trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế đều được đăng ký dự tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh:

5.1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

Theo Điều 6 của Quy chế kèm theo Thông tư 11 cụ thể như sau:

+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (thí sinh có nguyện vọng 2 làm và nộp 02 phiếu; các trường hoặc thí sinh tự in hoặc đến nhận miễn phí tại trường THPT Tân Yên số 2).

+ Giấy khai sinh (bản photocopy không cần công chứng);

+ Bản photo công chứng giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có);

+ Giấy xác nhận do ƯBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước – thí sinh tự do) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật;

+ 01 ảnh mầu 4x6 hoặc 3x4 được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS nơi thí sinh học để dán vào thẻ dự thi.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ký dự thi tại trường THPT Tân Yên số 2 từ ngày 26/6/2020 đến 30/6/2020.

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được để trong 01 túi Hồ sơ, bên ngoài ghi rõ học tên, ngày sinh và tên trường THCS học sinh tốt nghiệp.

- Không nhận học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS của thí sinh khỉ đăng kỷ dự thi.

- Mỗi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự thi vào trường THPT Tân Yên số 2 được thêm nguyện vọng 2. Trong đó nguyện vọng 2 chỉ được đăng ký trường trên địa bàn huyện Tân Yên.

- Thí sinh chỉ được đăng ký ở một (01) trường NV1; nếu thí sinh đăng ký hai (02) trường cùng NV1 sẽ bị hủy kết quả thi.

5.2. Lệ phí tuyển sinh:

Dự kiến lệ phí tuyển sinh 150.000 đồng (khi có quyết định phê duyệt của Sở GD&ĐT nhà trường có thông báo chính thức).

6. Tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 nếu có một trong các điều kiện sau đây:

Thí sinh có đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 11:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

7. Điểm ưu tiên

7.1. Cộng 2 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giàm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đển ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

7.2. Cộng 1,5 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

7.3. Cộng 1 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số (theo giấy khai sinh);

+ Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn (phải phô tô sổ hộ khẩu).

Lưu ý: Nếu thí sinh có nhiều diện ưu tiên, thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

8. Cách tính điểm, xét trúng tuyển:

- Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10 và được tính hệ số 1.

- Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

- Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; trường họp lấy điểm xét tuyển cao hơn thì thiếu chỉ tiêu, lấy tiếp đến điểm thấp hơn liền kề thì thừa chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GDĐT xem xét, quyết định.

9. Tổ chức thực hiện

- Từ ngày 10/6/2020: triển khai và tuyên truyền kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; đến các nhà trường THCS, phụ huynh và học sinh lớp 9 trong huyện;

- Từ 26-30/6/2020: Thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tại trường THPT Tân Yên số 2; phối hợp với các trường để thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh;

- Ngày 2/7/2020 nộp dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi về sở GD&ĐT;

- Từ 14 giờ ngày 15/7/2020: Công bố danh sách phòng thi, phát thẻ cho thí sinh và tổ chức khai mạc kỳ thi;

- Ngày 16,17/7: Thí sinh dự thi theo lịch;

- Ngày 28/7/2020: Công bố điểm trên Website của Sở GD&ĐT Bắc Giang;

- Từ 28/7-2/8/2020: Nhận hô sơ đê nghị phúc khảo của thí sinh;

- Ngày 13/8/2020: Công bố điểm chuẩn;

- Từ ngày 15/8/2020 đến 20/8/2020: Thí sinh trúng tuyên nhập học

Đề nghị các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường triển khai thực hiên nghiêm túc; các trường THCS trên địa bàn có thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 phối hợp thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký dự thi của thí sinh.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi xin liên hệ:

Đ/c Dương Quang Lâm – Phó hiệu trưởng, ĐT 0963838365;

Đ/c Nguyễn Tiến Hợp – TKHĐ, ĐT: 0988838006.

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

Website: http://thpttanyenso2.edu.vn/

Email: thpttanyen2@bacgiang.edu.vn

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 50
Tháng 06 : 33.835.781
Năm 2022 : 33.847.890