KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện công văn liên ngành Sở giáo dục và Đào tạo – Tỉnh đoàn Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động Sáng tạo trẻ cho học sinh tại các trường THPT; Trường THPT Tân Yên số 2 tổ chức “Ngày hội đoàn viên” gắn với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” năm học 2017-2018:

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

ĐOÀN TN - TỔ TOÁN - TỔ TỰ NHIÊN

***

Số: 02-KHPH/ĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

Tân Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày hội đoàn viên” gắn với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”

Năm học 2017-2018

***

 

Thực hiện công văn liên ngành Sở giáo dục và Đào tạo – Tỉnh đoàn Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động Sáng tạo trẻ cho học sinh tại các trường THPT;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường THPT Tân Yên số 2;

Thực hiện phối hợp giữa Đoàn trường và tổ Toán, tổ Tự nhiên về nội dung đồng hành cùng cho thanh niên trong học tập và phong trào Sáng tạo trẻ;

Đoàn trường cùng tổ Toán, tổ Tự nhiên xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đoàn viên” gắn với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, năm học 2017-2018 cho học sinh trong toàn trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thúc đẩy phong trào Sáng tạo trẻ, cụ thể là sáng tạo KHKT trong nhà trường, đồng thời tạo cho các em học sinh một sân chơi bổ ích, lý thú giúp các em phát triển toàn diện, chuẩn bị hành trang tri thức cho hội nhập quốc tế.

- Tạo môi trường học tập mở đối với môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên, Tin học, nhằm giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi, thông qua các hoạt động giao lưu trải nghiệm sáng tạo.

- Đây là hoạt động trọng điểm trong năm học, yêu cầu các em HS các lớp tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian dự kiến: từ 7h00’-10h30’, ngày 26 tháng 3 năm 2018 (thứ 6)

- Địa điểm: Trường THPT Tân Yên số 2

III. ĐẠI BIỂU MỜI, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại biểu, khách mời

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTrH, Phòng CTTT sở GD&ĐT Bắc Giang; Lãnh đạo Tỉnh đoàn Bắc Giang, huyện đoàn Tân Yên, lãnh đạo Phòng GD huyện, đại diện BGH các trường THCS có sản phẩm Sáng tạo trẻ tham gia Ngày hội.

- Đại diện BGH các trường THPT, BGĐ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên.

- Đại diện Đoàn các xã, TT (theo triệu tập dự hoạt động điểm của Huyện đoàn)

- Ban TT Hội PHHS nhà trường.

2. Thành phần tham gia

- Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

- Đoàn Giáo sinh TTSP2, ĐHSP Thái Nguyên.

- Toàn thể học sinh nhà trường.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

* Khung thời gian hoạt động:

- Các ND hoạt động tập trung: 120 phút (từ 7h30’-9h30’)

- Các hoạt động trải nghiệm, giao lưu: 60 phút (từ 9h30’-10h30’)

- Tổng vệ sinh môi trường: 30 phút (từ 10h30’-11h00’)

1. Nội dung:

- Văn nghệ Chào mừng (3 tiết mục – Đoàn TN phụ trách)

- Chào cờ

- Phát biểu Khai mạc Ngày hội và ôn truyền thống Đoàn (BGH)

- Kết nạp đoàn viên mới (Đoàn TN)

- Liên hoan các Sản phẩm Sáng tạo tiêu biểu (5 sản phẩm – Đoàn TN duyệt ND)

- Các tiểu phẩm tái hiện Sáng tạo KHKT xưa và nay (2 tổ chuyên môn)

- Liên hoan “Vũ khúc sân trường”

- Giao lưu các sản phẩm sáng tạo của các đơn vị (tại các khu vực trưng bày sản phẩm do 2 Tổ chuyên môn phụ trách)

2. Phân công chuẩn bị

2.1. Văn nghệ chào mừng: đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng –Đoàn trường

2.2. Khánh tiết: Tổ Tự nhiên - Đoàn trường

2.3. Lễ tân: đ/c Trịnh Ngọc Ánh - Đoàn trường

2.4. Các sản phẩm Sáng tạo giao lưu tại Sân khấu: đ/c Quỳnh phụ trách: 1 SP Tân Yên 2, 1 SP THPT Nhã Nam, 1 SP THPT Tân Yên 1, 2 SP Phòng GD.

2.5. Các tiểu phẩm diễn tại sân khấu: tổ Toán, tổ Tự nhiên phân công, chuẩn bị (Xây dựng 3 tiểu phẩm: TP1 nói về các sáng tạo mang tính chất mở đường cho KHKT; TP2: về các sáng tạo KHKT tạo nên bước ngoặt cho cuộc sống con người hiện đại; TP3: Tiếp nối ước mơ sáng tạo của thế hệ trẻ hiện nay..)

2.6. Các sản phẩm Sáng tạo và khu vực trưng bày: tổ Toán, tổ Tự nhiên phân công, chuẩn bị. (Mỗi khối nên tập trung làm 3 SP sáng tạo KHKT để đầu tư sâu, các lớp còn lại tiếp tục sáng tạo như những dụng cụ hỗ trợ dạy học; nhưng mỗi lớp phải có ít nhất 1 sản phẩm).

2.7. Khu vực trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của giáo viên (các Luận văn thạc sỹ), các sản phẩm khéo tay của HS (tranh vẽ tuyên truyền, tranh vẽ sáng tạo, sảm phẩm trưng bày – hand made)...: BCH đoàn trường phụ trách.

2.8. Các trò chơi hiện đại, khoa học: Đoàn TN phối hợp với tổ GDTC

2.9. Thông tin, tuyên truyền: đ/c Phương – Đoàn trường

3. Tổng kết Liên hoan, vệ sinh môi trường.

- Công việc thu dọn bản ghế các khu vực và bàn ghế ĐB, quét dọn sân trường do 2 lớp trực tuần 30 và các lớp được huy động theo yêu cầu của Ban khánh tiết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo

- Tr­ưởng ban chỉ đạo: Hiệu trư­ởng - Ông: Nguyễn Hữu Tân

- Phó trư­ởng ban: + P. Hiệu trưởng – Ông: Nguyễn Duy Khôi

+ TT chuyên môn - Bà Nguyễn Thị Hường

+ TT chuyên môn - Ông Giáp Văn Khoa

+ BT Đoàn trường- Ông: Trịnh Văn Quỳnh

2. Thành lập Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Ông: Nguyễn Duy Khôi - P. Hiệu trưởng

- Phó ban: + Bà Nguyễn Thị Hường -TT chuyên môn

+ Ông Giáp Văn Khoa -TT chuyên môn

+ Ông: Trịnh Văn Quỳnh - BT Đoàn trường

- Ủy viên: Các thầy cô Tổ Tự nhiên, Tổ Toán và BCH Đoàn trường

3. Dẫn ch­ương trình

- Ông nguyễn Văn Ngọc

- Bà Nguyễn Thị Tình

4. Ban hỗ trợ Liên hoan

- Đoàn thanh niên

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp

- Giáo sinh thực tập

- Bảo vệ

5. Cách thức tổ chức và chuẩn bị.

5.1. Các cuộc họp Ban chỉ đạo, BTC

- Họp lần 1: Thống nhất KH, phương án tổ chức, phân các tiểu ban: 26/2/2018

- Họp lần 2: Rà soát các khâu chuẩn bị, báo cáo tình hình triển khai của các tiểu ban: sau tiết 4, ngày 12/3/2018 (thứ 2)

- Các cuộc họp đột xuất (nếu có) do trưởng ban chỉ đạo triệu tập.

5.2. Tiến trình triển khai

- Họp Ban chỉ đạo, rà soát KH và thống nhất triển khai

- Phổ biến kế hoạch cụ thể tới giáo viên và học sinh; phổ biến thể lệ và cách thức tham gia Liên hoan.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày hội đoàn viên” với chủ đề “Sáng tạo trẻ, năm học 2017-2018” của BCH đoàn trường và tổ Toán, tổ Tự nhiên. Kính mong các thầy cô giáo hướng dẫn, tạo điều kiện cho HS tham gia, các chi đoàn nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Trịnh Văn Quỳnh

TỔ TOÁN

TỔ TRƯ­ỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Hường

 

TỔ TỰ NHIÊN

TỔ TRƯ­ỞNG

 

(đã ký)

 

Giáp Văn Khoa

 

HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Nguyễn Hữu Tân

Nơi nhận:

- BCU, BGH (b/c)

- BCH Đoàn trường

- Giáo viên chủ nhiệm (phối hợp TH)

- Giáo viên tổ Toán, tổ Tự nhiên

- Lưu ĐTN

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 121
Tháng 05 : 1.280
Năm 2022 : 11.708