Cuộc thi câu lạc bộ tổ, đội, nhóm do huyện đoàn Tân Yên tổ chức.