KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

 

Số: 03/KH-TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Yên, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

                            

Căn cứ quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2019-2020;

Căn cứ quyết định số 997/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu phát triển GD&ĐT năm học 2019-2020;

Thực hiện hướng dẫn số 300/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở GD&ĐT Bắc Giang ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2019;

Trường THPT Tân Yên số 2 xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 như sau:

1- Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Số lớp : 13 lớp.

- Số học sinh: 540 học sinh.

2. Phương thức, hình thức tuyên sinh, môn thi, nội dung thi

- Phương thức: thi tuyển 04 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn Địa lí.

- Môn Ngữ văn: thi tự luận, thí sinh làm trên giấy thi.

- Môn Toán: kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút, hết thời gian 40 phút thí sinh nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, sau đó làm phần tự luận trên giấy thi.

- Môn Tiếng Anh: thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi (bao gồm cả phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận).

- Môn Địa lí: thi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

3. Ngày thi và lịch thi

 

Ngày thi

Buổi

thỉ

Môn thi

Thòi gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu tính giờ làm bài

02/6/2019

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

07 giờ 35

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 05

14 giờ 10

14 giờ 15

03/6/2019

Sáng

Địa lí

60 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

07 giờ 35

Tiếng Anh

60 phút

09 giờ 50

09 giờ 55

10 giờ 00

 

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11.

- Những học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trinh giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2018-2019 hoặc tốt nghiệp những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang) trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế đều được đăng ký dự tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

5. Hồ sơ tuyển sinh:

Theo Điều 6 của Quy chế kèm theo Thông tư 11 và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm):

+ Phiếu đăng ký dự thi (thí sinh có nguyện vọng 2 làm và nộp 02 phiếu).

+ Giấy khai sinh (bản photocopy);

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cáp (nếu có);

+ Giấy xác nhận do ƯBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật;

+ 01 ảnh mầu 4x6 cm kiếu chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS học sinh để dán vào thẻ dự thi.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ký dự thi tại trường THPT Tân Yên số 2 từ ngày 15/5/2019 đến 19/5/2019.

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được để trong 01 túi Hồ sơ, bên ngoài ghi rõ học tên, ngày sinh và tên trường THCS học sinh tốt nghiệp.

- Không nhận học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS của thỉ sinh khỉ đăng kỷ dự thi.

- Mỗi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự thi vào trường THPT Tân Yên số 2 được thêm nguyện vọng 2. Trong đó nguyện vọng 2 chỉ được đăng ký trường trên địa bàn huyện Tân Yên.

- Thí sinh chỉ được đăng ký ở một (01) trường NV1; nếu thí sinh đăng ký hai (02) trường cùng NV1 sẽ bị hủy kết quả thi.

6. Tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 nếu có một trong các điều kiện sau đây:

Thí sinh có đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 11:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

7. Điểm ưu tiên

          7.1. Cộng 2 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giàm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đển ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

7.2. Cộng 1,5 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

7.3. Cộng 1 điểm cho các đối tượng có điều kiện sau đây:

+ Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn.

8. Cách tính điểm, xét trúng tuyển:

- Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10 và được tính hệ số 1.

- Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn Địa + Điểm ưu tiên (nếu có).

- Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; trường họp lấy điểm xét tuyển cao hơn thì thiếu chỉ tiêu, lấy tiếp đến điểm thấp hơn liền kề thì thừa chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GDĐT xem xét, quyết định.

9. Tổ chức thực hiện

- Ban tuyển sinh: triển khai và tuyên truyền kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên; các nhà trường THCS trên địa bàn; phụ huynh và học sinh lớp 9 các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh.

- Ban hồ sơ: thu hồ sơ của thí sinh theo đúng thời gian trong kế hoạch, .

- Tổ chức thi tuyển sinh theo đúng quy chế.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông của trường THPT Tân Yên số 2 năm học 2019-2020. Đề nghị các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường triển khai thực hiên nghiêm túc; các trường THCS trên địa bàn có thí sinh dự thi vào nhà trường triển khai kế hoạch và phối hợp thực hiện sao cho học sinh dự thi được thuận lợi.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c)

- CB, GV, NV nhà trường (t/h);

- Các trường THCS (p/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tân

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 121
Tháng 05 : 1.278
Năm 2022 : 11.706